Liczba odwiedzin strony: 20337 Osób na stronie: 2
 

ASK. Kancelaria radcy prawnego. Kaniewski A.

 
Dziennik Ustaw 1997 Nr 70 poz. 444 - Określenie trybu wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana praca, o której mowa w art. 85 § 1 Kodeksu karnego, szczegółowe obowiązki tych zakładów i in
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie określenia trybu wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana praca, o której mowa w art. 85 § 1 Kodeksu karnego, szczegółowych obowiązków tych zakładów i instytucji użyteczności publicznej w zakresie wykonywania tej pracy oraz szczegółowych zasad gospodarowania środkami uzyskanymi z jej wykonywania, jak również szczegółowych zasad wynagradzania wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy skazanych i jej przebieg, a także określenia ulg podatkowych dla tych zakładów i instytucji. (Dz. U. z dnia 3 lipca 1997 r.) Na podstawie art. 124 1 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje: § 1.  1. Na wniosek prezesa sądu wojewódzkiego wojewoda wyznacza zakłady pracy, w których jest wykonywana praca, o której mowa w art. 85 § 1 Kodeksu karnego, zwane dalej "pracodawcami", spośród mających siedzibę na terenie województwa:   1)   pracodawców, dla których organem założycielskim jest terenowy organ administracji rządowej, po porozumieniu z tymi pracodawcami,   2)   pracodawców, dla których organem założycielskim jest organ samorządu terytorialnego, jeżeli ten organ wyrazi na to zgodę,   3)   przedsiębiorstw państwowych utworzonych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej, jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę. 2. Wykaz wyznaczonych pracodawców, o których mowa w ust. 1, wojewoda przesyła prezesowi sądu wojewódzkiego. § 2.  Pracodawca, w tym również instytucja użyteczności publicznej, w której jest wykonywana praca, o której mowa w art. 85 § 1 Kodeksu karnego, powinien tak zorganizować pracę skazanych, aby była ona wydajna i kształtowała pożądaną postawę skazanych. § 3.  Pracodawcy są obowiązani zgłaszać właściwemu sądowi rejonowemu rodzaj pracy i liczbę miejsc pracy, którą mogliby wykonywać...
Monitor Polski 2010 Nr 29 poz. 363 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 2009 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Rej. 412/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Kotowski Andrzej Władysław, za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 2. Winnicka Maria, 3. Winnicki Marek Jan, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 4. Michalak Jan Michał, 5. Rzeźniczak Wojciech Stanisław, na wniosek Ministra Infrastruktury: za zasługi w działalności społecznej i związkowej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 6. Kończewski Zbigniew Bronisław, 7. Wiktorko Zenon, 8. Wojewoda Bogumił, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 9. Wilk Józef, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 10. Wiszniewski Wiktor, 11. Wojciechowski Edmund, na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 12. Jaros Jacek Andrzej, 13. Ślusarz Andrzej, na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 14. Szczuciński Antoni, na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 15. Belowska Urszula, 16. Borodziuk Alina Maria, 17. Leśniewicz Iwona Danuta, 18. Mikołajko-Rozwałka Anna, 19. Serafin Danuta, 20....
KRS 0000361915 - EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT FUNDACJA 2010-07-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BORELOWSKIEGO-LELEWELA 9/22 30-108 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361915
KRS 0000361914 - GORA ENERGY RESOURCES SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GORA ENERGY RESOURCES SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JEROZOLIMSKIE 30/7 00-024 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361914
KRS 0000361913 - ALL-MED SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALL-MED SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WÓLCZAŃSKA 241 93-035 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 100907079 0000361913
KRS 0000361910 - "FAMILY LIFE DON VINCEZO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FAMILY LIFE DON VINCEZO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRUNWALDZKA 540/542 62-064 PLEWISKA KOMORNIKI POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361910
KRS 0000361909 - FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OCHRONY ŚRODOWISKA "EURO-FUTURE"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OCHRONY ŚRODOWISKA "EURO-FUTURE" FUNDACJA 2010-07-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WODOCIĄGOWA 10 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361909
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Bydgoszcz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
ASK. Kancelaria radcy prawnego. Kaniewski A.
adwokat kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskiesyndyk kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama